Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn tự nguyện cung cấp hoặc thông qua việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà và thông tin thanh toán.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, xử lý thanh toán, gửi thông tin cập nhật, tư vấn và hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi, tổ chức khảo sát và thực hiện hoạt động tiếp thị.

Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý bằng văn bản từ bạn, trừ khi chúng tôi phải làm như vậy theo yêu cầu của pháp luật hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn.

  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ cho bạn.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân vào trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản và an ninh của chúng tôi hoặc của người dùng khác.

Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây. Chúng tôi sẽ cùng bạn làm việc để cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu.

  • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
  • Bạn có thể yêu cầu rằng chúng tôi không liên lạc với bạn để cung cấp thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp an ninh hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng không đúng mục đích, tiết lộ hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin trên Internet.

Mọi thắc mắc hoặc khiếu nại về chính sách quyền riêng tư này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp dưới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của bạn một cách nhanh chóng và hợp lý.